ПОКАНА

Уважаеми съграждани, На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 130д, ал. 3, т. 3 от Закона за публичните финанси и съгласно Решение №22 от 23.03.2017 г. на Общински съвет – Белене, Община Белене обявява публично обсъждане на проект на план за финансово оздравяване на община Белене, което […]

» Read more