СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

Във връзка с изпълнение на Споразумение за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) РД № 50-11/25.01.2017 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР, от 11 юли 2017 година Сдружение „МИГ Белене-Никопол” стартира информационна кампания в осем населени места от териториите на общините Белене и Никопол. Това са двата общински града и селата: Деков, Петокладенци, Татари, Въбел, Муселиево и Новачене.
Срещите са насочени към местната общност, местните лидери и уязвимите групи и поканата е към всички представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции и други организации.
На срещата ще присъстват експерти от екипа на „МИГ Белене-Никопол”, които ще запознаят общността с одобрената Стратегия, нейните цели и дейностите, които предстоят по реализирането й.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА

– гр. Белене, общ. Белене, 11.07.2017 г., 14:00 ч. – Сградата на Общинска администрация – Белене, зала № 26;
– с. Деков, общ. Белене, 12.07.2017 г. – 10:00 ч. – Пенсионерски клуб в сградата на Читалището;
– с. Петокладенци, общ. Белене, 13.07.2017 г. – 9:00 ч. – кметството на с. Петокладенци;
– с. Татари, общ. Белене, 13.07.2017 г. – 11:30 ч. – Пенсионерски клуб в сградата на Читалището;
– гр. Никопол, общ. Никопол, 18.07.2017 г. – 10:00 ч. – НЧ „Напредък 1871”;
– с. Въбел, общ. Никопол,  19.07.2017 г. – 10:00 ч. – НЧ „Развитие 1900”;
– с. Муселиево, общ. Никопол, 20.07.2017 г. – 10:00 ч. – кметството на с. Муселиево;
– с. Новачене, общ. Никопол, 21.07.2017 г. – 10:00 ч. – НЧ „Съгласие – 1907”