СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

Във връзка с изпълнение на Споразумение за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) РД № 50-11/25.01.2017 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР, от 11 юли 2017 година Сдружение „МИГ Белене-Никопол” стартира информационна кампания в осем населени места от териториите на общините Белене и Никопол. Това са двата общински града и селата: Деков, Петокладенци, Татари, Въбел, Муселиево и Новачене. Срещите […]

» Read more