Група обяви за конкурси за офицери и войници за служба в БА

  1. Конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба за 3 (три) вакантни длъжности за офицери в поделения в Асеновград и Шумен.

  2. Конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, във ВФ- Троян.

  3. Провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, изпълнявали военна служба за провеждане на конкурс за 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно окръжие II степен Видин.

  4. Конкурс за войнишки длъжности 3 (три) вакантни длъжности във военно формирование 22980 – София.

  5. Конкурс за приемане на оркестранти в духови оркестри на НГЧ, СхВ и ВМФ – за София и Варна.