Спира се приемът на документи по Националната програма за саниране

Преустановява се приема на заявления за интерес и финансова помощ по НПЕЕМЖС до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране

Уведомяваме всички граждани и заинтересовани лица, че във връзка с получено писмо 90-05-636/05.07.2017 г. с указания на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Общинска администрация – Белене преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и прекратява приема на документи от сдружения на собствениците при настоящите условия по Програмата. След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ от МРРБ за свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

В писмото се казва, също че: „Обръщам внимание, че към настоящия момент се извършва анализ на Програмата. В контекста на цялостната жилищна политика, обновяването на жилищния фонд е една от най- важните и широкомащабни цели. По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършвано при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ви уведоми своевременно.“

Пълния текст на писмото вижте по-долу.

Download (PDF, 1.04MB)