Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни

Публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1 (една) стопанска година за периода 2017-2018 стопанска година в землището на община Белене

» Read more