Съобщение за среща относно реда и начина за регистрация на земеделска и горска техника

На вниманието на всички заинтересовани лица, във връзка с големия интерес от страна на жителите относно реда и начина за регистриране на земеделска и горска техника, и правоспособността на водачите от тези категории МПС, се организира разяснителна кампания за жителите на общината на 12 юли, 2017г. от 10:30ч. в салона на НЧ “Христо Ботев-1893” гр. Белене

» Read more