Група обяви за конкурси за офицери и войници за служба в БА

Конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба за 3 (три) вакантни длъжности за офицери в поделения в Асеновград и Шумен. Конкурс за офицер във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лице, във ВФ- Троян. Провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, изпълнявали военна служба за провеждане на конкурс за 1 (една) вакантна […]

» Read more