Заповед на Обл. служба “Земеделие” за организиране сключване на споразумения между собствениците и ползвателите на земеделски земи за землищата на община Белене

Download (PDF, 387KB)