Обява за търг за продажба на дървесина от 3 обекта в общински горски фонд на Община Белене

Обява обект 1701о. Обява обект 1702о. Обява обект 1703о. Документация за участие: Обект 1701о Обект 1702о Обект 1703о Заповеди за класиране: Обект 1701о Обект 1702о Обект 1703о

» Read more