ПОКАНА за информационни срещи за “Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия 2014-2020”

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско дело 2014-2020 г.,  каним всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места, както следва:

 

  • В с. Сомовит, община Гулянци: дата: 13.09.2017 г., час: 10:00 часа, място: Читалище „Пробуда“, адрес: Площад „3-ти март“;
  • В с. Черковица, община Никопол: дата: 14.09.2017 г., час 10:00 часа; място: Кметството, адрес: Ул. „Христо Ботев“ № 1;

На срещите ще бъде представена Програмата за морско и рибарско дело 2014-2020, планираните дейности по подготвителната мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, стъпките за изготвяне на Стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“, изискванията към местната рибарска група, мерки, дейности, допустими кандидати, финансови параметри.

Качеството на бъдещата Стратегия за Водено от общностите местно развитие, както и полезното й въздействие върху развитието на секторите рибарство и аквакултури, зависи от мнението и активното участие на всеки един от нас!

 

Разчитаме на Вашето активно участие!

 

ПОКАНА