Покана за работни срещи във връзка с изготвяне на Стратегия за МИРГ

ПОКАНА
Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., каним всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на работни срещи свързани с консултиране за подготовка на стратегията за ВОМР в населените места, както следва:

1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията- две работни срещи, както следва:
1.1. В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 10.10.2017 г., час 10:00 часа; място: зала в читалище “Неофит Рилски – 1872”, адрес: пл. “България” 1;
1.2. В с. Загражден, община Гулянци: дата: 10.10.2017 г., час: 14:00 часа, място: Кметството;

2. Обучение на екипа на МИРГ, вкл. представители на партньорите:
2.1. В гр. Белене: дата: 11.10.2017 г., час: 10:30 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. “България“ № 35;
2.2. В гр. Никопол: дата: 12.10.2017 г., час 10:30 часа; Заседателна зала на Община Никопол, адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 5, етаж 3.
2.3. В гр. Гулянци: дата: 16.10.2017 г., час: 10:30 часа, място: конферентната зала на Община Гулянци, адрес: ул. “Васил Левски” 32;
2.4. В гр. Долна Митрополия: дата: 17.10.2017 г., час 14:00 часа; място: Салона на Община Долна Митрополия с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39;

3. Обучение на местни лидери:
3.1. В гр. Белене: дата: 23.10.2017 г., час: 10:30 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. “България“ № 35;
3.2. В гр. Никопол: дата: 24.10.2017 г., час 10:30 часа; Заседателна зала на Община Никопол, адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 5, етаж 3.
3.3. В гр. Гулянци: дата: 25.10.2017 г., час: 10:30 часа, място: конферентната зала на Община Гулянци, адрес: ул. “Васил Левски” 32;
3.4. В гр. Долна Митрополия: дата: 26.10.2017 г., час 14:00 часа; място: Салона на Община Долна Митрополия с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39;

4. Обществено обсъждане – Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР:
4.1. В гр. Долна Митрополия: дата: 30.10.2017 г., час 14:00 часа; място: Салона на Община Долна Митрополия с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39;
4.2. В гр. Белене: дата: 31.10.2017 г., час: 14:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. “България“ № 35;

За допълнителна информация
Петър Петров – координатор
+359 878 355 963
mirg.dunav.dolnamizia@gmail.com

Разчитаме на Вашето активно участие!