ПОКАНА за информационни срещи за “Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене-Никопол-Гулянци-Долна Митрополия 2014-2020”

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско дело 2014-2020 г.,  каним всички заинтересованите страни, медии и широката […]

» Read more