ПОКАНА за информационни срещи по МИРГ

ПОКАНА за информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско […]

» Read more

Стартираха информационните срещи по Местната инициативна рибарска група

СТАРТИРАХА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ПО МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско дело 2014-2020 […]

» Read more

УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА БЕ ОТКРИТА В БЕЛЕНЕ

Учебната 2017/2018 година бе открита в трите училища и двете детски градини на територията на община Белене – ДГ “Знаме на мира”, ДГ “Мечта”, ОУ “Васил Левски”, СУ “Димчо Дебелянов” и ПГЯЕ “Мария Скл.-Кюри”. Първокласниците са 49. Те получиха на първия си учебен ден подарък от ръководството на Общината – общообразователно помагало за I клас “Опознай света”. ПОПЪТЕН ВЯТЪР И […]

» Read more