Три нови работни места в Община Белене по Програма “Старт на кариерата”

Община Белене подаде заявка за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата” към Агенция по заетостта за максимално допустимия брой работни места за общински администрации – 3 работни места. Заявката е одобрена по позиции, както следва: • За Дирекция „Обща администрация”, отдел “Финансово-счетоводни дейности” – 1 работно място; • За Дирекция „Специализирана администрация” , отдел “Управление на територията и общинска собственост” […]

» Read more