НОВО ЛИЦЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

По време на извънредното заседание на Общински съвет-Белене, което се проведе на 25 септември от 18.30 часа в зала 26 на общинската администрация, клетва положи новоизбраният общински съветник Стилиян Лоринков. От председателя на местния парламент д-р Бистра Павловска той получи копие на клетвения си лист, служебна карта и Правилника за работа на Общински съвет-Белене. Стилиян Величков Лоринков е роден на […]

» Read more