Договори за добиване на дървесина от 3 обекта в общински горски фонд на Община Белене

Договори за добив на дървесина от търга за продажба на дървесина

Договор за добив на дървесина за обект 1701о


Договор за добив на дървесина за обект 1702о


Договор за добив на дървесина за обект 1703о