ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ/ СЕМИНАРИ

ПОКАНА Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско дело 2014-2020 г., каним всички заинтересовани страни, медии и […]

» Read more

БЕЛЕНЕ ПРАЗНУВА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

109-та година от обявяването на българската независимост тържествено бе отбелязана в Белене на 22 септември от 10.00 часа пред административната сграда на Общината. Ръководителят на Театрална трупа „БелАрт” Митко Рупов прочете Манифеста на цар Фердинанд I за обявяване на независимостта на България. Ученичката в VІІ-а клас на СУ „Димчо Дебелянов” и победител в конкурса на Общински комитет „Васил Левски” за […]

» Read more

Три нови работни места в Община Белене по Програма “Старт на кариерата”

Община Белене подаде заявка за кандидатстване по Програма „Старт на кариерата” към Агенция по заетостта за максимално допустимия брой работни места за общински администрации – 3 работни места. Заявката е одобрена по позиции, както следва: • За Дирекция „Обща администрация”, отдел “Финансово-счетоводни дейности” – 1 работно място; • За Дирекция „Специализирана администрация” , отдел “Управление на територията и общинска собственост” […]

» Read more

ПОКАНА за информационни срещи по МИРГ

ПОКАНА за информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско […]

» Read more

Стартираха информационните срещи по Местната инициативна рибарска група

СТАРТИРАХА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ПО МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по подготвителна мярка 4.1. „Подготвителни дейности за стратегии за ВОМР” – „Изготвяне на стратегия за МИРГ Белене – Никопол – Гулянци – Долна Митрополия 2014-2020”, административен договор номер МДР-МП 01-7/27.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за морско и рибарско дело 2014-2020 […]

» Read more
1 2 3