Община Белене организира томбола за редовни платци

ТОМБОЛА

За да стимулира доброволното плащане на местните данъци и такси, ръководството на Община Белене организира за първи път томбола. В нея ще участват всички лица, които са заплатили данъчните си задължения към местната хазна до 20 декември 2017 година.
Томболата ще се разиграе на 22 декември, когато ще бъдат избрани трима късметлии, на които ще бъдат раздадени следните предметни награди:
– телевизор;
– кафе-машина;
– ютия.
Който не е заплатил данъчните си задължения може да побърза и стори това като посети офиса на отдел „Местни данъци и такси” при Община Белене.
Работното време на отдела е от 8.00 до 18.00 часа, без прекъсване.

Милен Дулев,
Кмет на община Белене