Уведомление за инвестиционно предложение “Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав”

Ув за ИП