Уведомление за инвестиционно предложение за строеж и оборудване на филиал за спешна медицинска помощ – гр. Белене

Ув за ИП