Обявление за процедура за определяне на санитарно-охранителна зонa около кладенец за водоснабдяване