СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СТИМУЛИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ТРАНСГРАНИЧНАТА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, ОДОБРЕН ПО ПРОГРАМА INTERREG V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

На 16.04.2018 г. между Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и Европейски фондове на Република Румъния, в качеството си на Управляващ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България, и Община Белене, в качеството си на водещ партньор, беше сключен договор за финансиране за изпълнението на проект с реф. № 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и […]

» Read more