Заповед РД-186/03.08.2018 г. за определяне на комисии за създаване на масиви за ползване между собствениците и/ли ползвателите на земеделски земи на осн. чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Download (PDF, 3.54MB)