Откриваща пресконференция по проект 16.4.2.046 – ROBG-175 финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020

Покана (BG/EN) за участие в откриваща пресконференция по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”, e-MS code: ROBG-175, финансиран по Програма INTERREG V-А Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие Покана и дневен ред на български език Invitation announce & agenda in english

» Read more