Обява за търг на 03.10.2018г. за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ-землище Община Белене

Tъргове12092018_0000-1