ОБЩИНА БЕЛЕНЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ С ОБЩИНА КЪЛЪРАШ, РУМЪНИЯ

Стартира изпълнението на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, одобрен по Програма INTERREG V-А Румъния – България На 14.09.2018 г. между Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и Европейски фондове на Република Румъния, в качеството си на Управляващ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България и Община Белене, […]

» Read more

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Община Белене, отдел “Местни данъци и такси” НАПОМНЯ на жителите на Общината, че 31 октомври е крайният срок за плащане на втора (последна) вноска за данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци, както и четвърта (последна) вноска за патентния данък. Работното време на отдела е от 8.00 до 18.00 часа, без прекъсване.

» Read more