СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Община Белене, отдел “Местни данъци и такси”

НАПОМНЯ

на жителите на Общината, че 31 октомври е крайният срок за плащане на втора (последна) вноска за данък недвижими имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци, както и четвърта (последна) вноска за патентния данък.

Работното време на отдела е от 8.00 до 18.00 часа, без прекъсване.