ОБЩИНА БЕЛЕНЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ С ОБЩИНА КЪЛЪРАШ, РУМЪНИЯ

Стартира изпълнението на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации”, одобрен по Програма INTERREG V-А Румъния – България На 14.09.2018 г. между Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и Европейски фондове на Република Румъния, в качеството си на Управляващ орган по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България и Община Белене, […]

» Read more