ПОКАНА за откриваща пресконференция по проект “Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”

Откриваща пресконференция по проект “Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион” ще се състои в град Белене на 5 декември, сряда, в зала 26 на общинската администрация. По време на пресконференцията ще бъдат представени дейностите, целите, очакваните резултати от проекта, както и основните насоки на работа по него. Партньори по проекта са Община Белене (водещ партньор) […]

» Read more

План-сметка на Община Белене за 2019 г.

План – сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Белене през 2019 г. С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План сметката, във връзка с чл. 69, ал. 1, т.1 и […]

» Read more

Шанс за награди за редовни данъкоплатци за втора поредна година!

СПЕЧЕЛИ КОЛЕДНА НАГРАДАРъководството на община Белене Ви уведомява, че за втора поредна година ще бъдат раздадени… Публикувахте от Ралица Господинова в Четвъртък, 8 ноември 2018 г.

» Read more