ПОКАНА за откриваща пресконференция по проект “Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион”

Откриваща пресконференция по проект “Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион” ще се състои в град Белене на 5 декември, сряда, в зала 26 на общинската администрация.
По време на пресконференцията ще бъдат представени дейностите, целите, очакваните резултати от проекта, както и основните насоки на работа по него.
Партньори по проекта са Община Белене (водещ партньор) и Университет “Овидиус” – град Констанца (Румъния).