ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕАКЦИИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”