План-сметка на Община Белене за 2019 г.

План – сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Белене през 2019 г. С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План сметката, във връзка с чл. 69, ал. 1, т.1 и […]

» Read more