Обява за търг на 19.06.2019г. за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ-землище Община Белене

Download (PDF, Unknown)