Търг на 30.07.2019 г. за продажба на дървесина от 3 обекта в общински горски фонд на Община Белене

ОБЕКТ 1
Заповед-Обект-№1901о

Документи за Обект №1901о
Заповед – класиране за Обект №1901о


ОБЕКТ 2
Заповед-Обект-№1902о

Документи за Обект №1902о
Заповед – класиране за Обект №1902о


ОБЕКТ 3
Заповед-Обект-№1903о

Документи за Обект №1903о
Заповед – класиране за Обект №1903о