План-сметка на Община Белене за 2019 г.

План – сметка за необходимите разходи за извършване на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Белене през 2019 г. С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План сметката, във връзка с чл. 69, ал. 1, т.1 и […]

» Read more

Шанс за награди за редовни данъкоплатци за втора поредна година!

СПЕЧЕЛИ КОЛЕДНА НАГРАДАРъководството на община Белене Ви уведомява, че за втора поредна година ще бъдат раздадени… Публикувахте от Ралица Господинова в Четвъртък, 8 ноември 2018 г.

» Read more
1 2 3 4 28