Обява за търг за продажба на дървесина от 3 обекта в общински горски фонд на Община Белене

Обява обект 1701о. Обява обект 1702о. Обява обект 1703о. Документация за участие: Обект 1701о Обект 1702о Обект 1703о Заповеди за класиране: Обект 1701о Обект 1702о Обект 1703о

» Read more

Спира се приемът на документи по Националната програма за саниране

Преустановява се приема на заявления за интерес и финансова помощ по НПЕЕМЖС до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране Уведомяваме всички граждани и заинтересовани лица, че във връзка с получено писмо 90-05-636/05.07.2017 г. с указания на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Общинска администрация – Белене преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за […]

» Read more
1 2 3 4 18