Формула за разпределяне на средствата между училищата в община Белене, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016г.

Формула за разпределяне на средствата между училищата в община Белене, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2016г. и Протокол /кликнете върху горното изречението за да бъдете отведени в панела с качения материал/ дата на публикуване: 01.03.2016г.

» Read more

Съобщение по Приложение №2 за ОВОС

Информация по Приложение №2 за ОВОС за проект “Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места от община Белене” [embeddoc url=”http://official.belene.bg/wp-content/uploads/2016/02/syobshtenie-OVOS-Hidrotehnicheski-saoryjenia.pdf” download=”all”]

» Read more

Методика за подбор на кандидати за работа като лични асистенти и домашни помощници

На вниманието на заинтересованите лица: Методика за подбор на кандидати за работа като домашни помощници и лични асистенти по проект [embeddoc url=”http://official.belene.bg/wp-content/uploads/2016/02/KMBT_215_07821.pdf” download=”all”]

» Read more
1 24 25 26 27 28