Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2018


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2018 г.
Публикуван на: 02.05.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2018 г.
Публикуван на: 02.05.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2018 г.
Публикуван на: 22.02.2018г.