Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2018


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2018 г.
Публикуван на: 11.12.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.10.2018 г.
Публикуван на: 11.12.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2018 г.
Публикуван на: 31.10.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2018 г.
Публикуван на: 31.10.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2018 г.
Публикуван на: 02.05.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2018 г.
Публикуван на: 02.05.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2018 г.
Публикуван на: 22.02.2018г.