Извънредно заседание на Общински съвет-Белене 23.03.2017г.