Архив видеозаписи на минали заседания-2016г.

Извънредна заседание на Общински съвет-Белене 30.12.2016г.

ч.1 от 3 – Заседание на Общински съвет-Белене-23.12.2016г.

ч.2 от 3 – Заседание на Общински съвет-Белене-23.12.2016г.

ч.3 от 3 – Заседание на Общински съвет-Белене-23.12.2016г.

Извънредна сесия 30.11.2016г. ОбС-Белене

Заседание на Общински съвет-Белене 08.11.2016г.

Извънредна сесия-заседание на Общински съвет-Белене 15.09.2016г.

Заседание на Общински съвет-Белене 01.09.2016г.

Заседание на Общински съвет-Белене 11.07.2016г.

Извънредна сесия-заседание на Общински съвет-Белене 08.06.2016г.

Заседание на Общински съвет-Белене 30.05.2016г.

Заседание на Общински съвет-Белене 06.04.2016г.- част 2 от 2

Заседание на Общински съвет-Белене 06.04.2016г.- част 1 от 2

Заседание на Общински съвет-Белене 29.02.2016г.

Заседание на Общински съвет-Белене 29.01.2016г.