Архив видеозаписи на минали заседания-2017г.

Заседание на общински съвет-Белене на 19.12.2017г.
Заседание на общински съвет-Белене на 06.11.2017г.
Заседание на общински съвет-Белене на 25.09.2017г.
Заседание на общински съвет-Белене на 04.09.2017г.
Заседание на общински съвет-Белене на 22.06.2017г.
Заседание на общински съвет-Белене на 19.05.2017г.
Заседание на Общински съвет-Белене на 13.04.2017г.
Извънредно заседание на Общински съвет-Белене 23.03.2017г.
Заседание на Общински съвет-Белене на 01.03.2017г.
Извънредно заседание на Общински съвет-Белене на 15.02.2017г.
Заседание на Общински съвет-Белене 27.01.2017г.