Архив видеозаписи на минали заседания-2018 г.

Заседание на Общински съвет-Белене-28.06.2018 г.
Заседание на Общински съвет-Белене-29.05.2018 г.
Заседание на Общински съвет-Белене-19.04.2018 г.
Заседание на Общински съвет-Белене-07.03.2018 г.
Заседание на Общински съвет-Белене-01.02.2018 г.