Архив видеозаписи на минали заседания-2018 г.

Заседание на Общински съвет-Белене-01.02.2018 г.