Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП.

04.07.2018 г. Запитване-покана и спецификации за пазарни консултации за проект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ Димчо Дебелянов-гр.Белене“

03.07.2018 г. Запитване-покана и спецификации за пазарни консултации за проект: „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“

27.02.2017 г. Запитване и спецификации за пазарно проучване за „Канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”

26.09.2016 г. Покана и спецификации за Пазарно проучване по проект: „Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене“