Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП.

27.02.2017г. Запитване и спецификации за пазарно проучване за „Канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп / относно рехабилитация на общинскит път PVN 1005 и PVN 2002”

26.09.2016г. Покана и спецификации за Пазарно проучване по проект: „Рехабилитация на съществуващото улично осветление и специализирано управление на територията на община Белене “