Указател на Решения на Общински съвет-Белене от 2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №1/13.01.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №2/27.01.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №3/15.02.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №4/01.03.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №5/23.03.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №6/13.04.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №7/19.05.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №8/22.06.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №9/04.09.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №10/25.09.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №11/06.11.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №12/15.11.2017 г.

Указател на решенията, приети с Протокол №13/19.12.2017 г.