Бюджет и финанси


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


Процедура за избор на кредитна институция – Документация и условия за участие

Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник и Решение на ОбС-Белене за приемането ѝ


Формули за разпределяне на средствата между училищата и детските градини


Архив


Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг


Справка за предоставяните суми на превозвачи за компенсиране на превозите по утвърдената транспортна схема