Бюджет и финанси

Покана и обявление за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2022 г. дата на публикуване 23.08.2023 г. 


БЮДЖЕТ 2023 

Покана за публично обсъждане на Бюджет 2023 г.

дата на публикуване 17.08.2023 г.


Покана и обявление за публично обсъждане на актуализацията на капиталовите разходи на Община Белене за 2023 г. дата на публикуване 03.08.2023 г.


Покана и обявление за публично обсъждане на актуализацията на капиталовите разходи на Община Белене за 2022 г. дата на публикуване:17.11.2022 г.


Покана и обявление за публично обсъждане на актуализация на Бюджета на Община Белене за 2022 г.  дата на публикуване: 12.10.2022 г. 


Бюджет 2022

Решение №36 от 26.04.2022г. на ОбС-Белене за приемане на бюджет на Община Белене за 2022г.
Приложения
Дата на публикуване: 16.05.2022г.


Покана за публично обсъждане на втора актуализация на Бюджета на Община Белене за 2021 г.  дата на публикуване: 10.12.2021 


Покана за публично обсъждане на актуализация на Бюджета на Община Белене за 2021 г.  дата на публикуване: 13.09.2021 


Бюджет 2021

Решение №20 от 26.02.2021г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2021г.
Приложения
Дата на качване: 08.03.2021г.Покана за публично обсъждане за актуализация на Бюджета на Община Белене за 2020 г.  дата на публикуване: 14.12.2020

Бюджет 2020

Решение №36 от 07.02.2020г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2020г. и приложения към него
Дата на качване: 16.02.2020г.


Процедура за избор на кредитна институция – Документация и условия за участие

Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник и Решение на ОбС-Белене за приемането ѝ


Формули за разпределяне на средствата между училищата и детските градини

Формула за разпределяне на средствата между училищата на територията на гр. Белене за 2018г.

Формула за разпределяне на средствата между детските градини на територията на гр. Белене за 2018г.

Формула за разпределяне на средствата между училищата на територията на гр. Белене за 2016г. и Протокол


Бюджет 2019

Решение №10 от 30.01.2019г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2019г. и приложения към него

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2019г.


Бюджет 2018

Решение №06 от 01.02.2018г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2018г.и приложения към него

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2018г.


Бюджет 2017

Решение №10 от 27.01.2017г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2017г.
Приложения към Решение №10 от 27.01.2017г.
Решение №60 от 27.09.2018г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2017 на Община Белене
Приложения 1-2 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 3 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 4 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 5 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложения 6-7 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 8 към Решение №60 от 27.09.2018г.

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2017г.


Бюджет 2016

Решение №27 от 29.01.2016г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2016 г. 
Приложения към решение №27 от 29.01.2016г.
Решение №52 от 04.09.2017г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2016 на Община Белене
Приложения към Решение №52 от 04.09.2017 г.


Бюджет 2015

Решение №13 за приемане на бюджет на Община Белене за 2015 г. и приложения към него
Решение№84 от 11.07.2016г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2015 на Община Белене и приложения към него


Бюджет 2014

Отчет за изпълнението на бюджет 2014 г.


Архив

Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг

Справка за предоставяните суми на превозвачи за компенсиране на превозите по утвърдената транспортна схема