Архив

Бюджет 2019

Решение №10 от 30.01.2019г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2019г. и приложения към него

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2019г.


Бюджет 2018

Решение №06 от 01.02.2018г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2018г.и приложения към него

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2018г.


Бюджет 2017

Решение №10 от 27.01.2017г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2017г.
Приложения към Решение №10 от 27.01.2017г.
Решение №60 от 27.09.2018г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2017 на Община Белене
Приложения 1-2 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 3 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 4 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 5 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложения 6-7 към Решение №60 от 27.09.2018г.
Приложение 8 към Решение №60 от 27.09.2018г.

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2017г.


Бюджет 2016

Решение №27 от 29.01.2016г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2016 г. 
Приложения към решение №27 от 29.01.2016г.
Решение №52 от 04.09.2017г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2016 на Община Белене
Приложения към Решение №52 от 04.09.2017 г.


Бюджет 2015

Решение №13 за приемане на бюджет на Община Белене за 2015 г. и приложения към него
Решение№84 от 11.07.2016г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2015 на Община Белене и приложения към него


Бюджет 2014

Отчет за изпълнението на бюджет 2014 г.