Други

Формули за разпределяне на средствата между училищата и детските градини

Формула за разпределяне на средствата между училищата на територията на гр. Белене за 2018г.

Формула за разпределяне на средствата между детските градини на територията на гр. Белене за 2018г.

Формула за разпределяне на средствата между училищата на територията на гр. Белене за 2016г. и Протокол


Архив

Процедура за избор на кредитна институция – Документация и условия за участие


Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник и Решение на ОбС-Белене за приемането ѝ


Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг


Справка за предоставяните суми на превозвачи за компенсиране на превозите по утвърдената транспортна схема