Военно формирование 28880-Белене

55-ти инженерен полк е най-голямото инженерно военно формирование и е единственото в Северна България. Началото му се поставя в далечната 1878 г. със създаването на младата българска войска. През годините преминава през различни трансформации до 1974 г., когато със заповед на Министъра на народната отбрана на Република България № 102 от 30 август, на базата на понтонно-мостови батальо,н е формиран 55-ти понтонно-мостови полк с постоянна дислокация в град Белене.

Командири на формированието от създаването му до днес са: полковник Богомил Маринов Генашков (1974 – 1975); генерал-майор Кирил Александров Ерменков (1975 – 1978); полковник Парашкев Янков Парашкевов (1978 – 1986); полковник Донко Стаменов Донков (1986 – 1988); полковник Велислав Тодоров Велев (1988-1998); бригаден генерарл Георги Танев Георгиев (1998 – 2002); бригаден генерал Кольо Йорданов Милев (2002 – 2008); полковник Румен Пенев Панайотов (2008 – 2010); полковник Иван Кралев Стоянов (2010 – 2014). От 17 септември 2014 г. командир на полка е полковник Росен Йосифов Арабаджиев.

В съответствие с Военната доктрина, Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, заповедите и разпорежданията на Командира на Сухопътните войски, една от основните дейности на 55-ти инженерен полк в мирно време и при кризи от невоенен характер е участието в защитата на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания. Формированието притежава оперативни способности, органи за управление и ресурс от сили и средства за оказване помощ на населението при бедствия на територията на страната. Събитията през последните години ясно очертаха ефективния принос на инженерните подразделения от полка към националната сигурност в мирно време.

През 1997 г. от 55-ти инженерен полк за първи път в Българската армия е сформирано подразделение за изпълнение на различни инженерни задачи под ръководството на НАТО в състава на Стабилизиращите сили в Босна и Херцеговина. Голям брой офицери, сержанти и войници от състава на полка са взели участие в операциите по поддържане на мира в различни страни и региони.

През годините военнослужещи и цивилни служители от 55-ти инженерен полк моногократно са награждавани за постигнати високи резултати и са завоювали призови места в редица спортни състезания.
Името на полка прославят също военният духов оркестър и самодейният танцов състав. Многобройните им участия в различни мероприятия и постигнатите успехи са повод за гордост.

 

КОНТАКТИ:
55-ти инженерен полк
град Белене – п.к. 5930
ул. „България” №62
тел. 0658/ 3 27 11 – централа
факс: 0658/ 3 27 11/ 65814
e-mail: pod_28880@abv.bg
командир: полк. Росен Арабаджиев

 

KOMANDIRполк. Росен Арабаджиев – командир на 55-ти инженерен полк

Полковник Росен Йосифов Арабаджиев е роден на 17.09.1968 г. в град Белене
Образование:
– ВНВУ „Васил Левски”, специалност „Инженерни войски – пътно строителство и мостове” – 1991 г.
– Военна Академия „Г. С. Раковски”, специалност – „Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от инженерни войски” – 2001 г.
Завършени курсове:
– „Специалисти по военна стандартизация” – Военна Академия „Г. С. Раковски” – 2005 г.
– Стратегически курс – Военна Академия „Г.С.Раковски” – 2012 г.
Участие в мисии:
– ISAF – Афганистан – 2014 г.
Владее английски език и руски език
Семейно положение: женен, с едно дете

VF-1-2самодейният танцов състав към 55-ти инженерен полк

VF-2-2духовият оркестър към 55-ти инженерен полк