Военно формирование 28880-Белене

55-ти инженерен полк е най-голямото инженерно военно формирование и е единственото в Северна България. Началото му се поставя в далечната 1878 г. със създаването на младата българска войска. През годините преминава през различни трансформации до 1974 г., когато със заповед на Министъра на народната отбрана на Република България № 102 от 30 август, на базата на понтонно-мостови батальо,н е формиран 55-ти понтонно-мостови полк с постоянна дислокация в град Белене.

Командири на формированието от създаването му до днес са: полковник Богомил Маринов Генашков (1974 – 1975); генерал-майор Кирил Александров Ерменков (1975 – 1978); полковник Парашкев Янков Парашкевов (1978 – 1986); полковник Донко Стаменов Донков (1986 – 1988); полковник Велислав Тодоров Велев (1988-1998); бригаден генерарл Георги Танев Георгиев (1998 – 2002); бригаден генерал Кольо Йорданов Милев (2002 – 2008); полковник Румен Пенев Панайотов (2008 – 2010); полковник Иван Кралев Стоянов (2010 – 2014); командир на полка е полковник Росен Йосифов Арабаджиев (17 септември 2014 г.- 04.02.2021г.); От 04.02.2021г. за командир на военно формирование 28880 е заместник-командирът на военно формирование 28880 подполковник Иван Тишков.

 

КОНТАКТИ:
55-ти инженерен полк
град Белене – п.к. 5930
ул. „България” №62
тел. 0658/ 3 27 11 – централа
факс: 0658/ 3 27 11/ 65814
e-mail: pod_28880@abv.bg
командир: подполковник Иван Тишков

 

KOMANDIRполковник Иван Димитров Тишков
Командир на военно формирование 28880 – Белене

Полковник е роден на 27.03.1967г. в с. Александрово, обл. Ловеч
Образование:висше
ОКС: магистър
ВНВУ „Васил Левски” – Велико Търново – 1991 г.
ВА „Г.С. Раковски” – София – 2007 г.
Придобита военна специалност/специализация:
Инженерни войски – строителни и специални машини
Организация и управление на оперативно – тактическите формирования от Сухопътните войски
Придобита гражданска специалност/специализация:
Подемно – транспортни, пътни и строителни машини
Професионална квалификация:
Военна – Офицер от инженерни войски – военен инженер по строителни машини
7. Участие мисия/операция:
– Командир на взвод, Босна и Херцеговина – 15.01.2002 г. до 14.07.2002г.
– Командир на взвод, КФОР-7, Косово – 11.01.2003 г. до 14.07.2003 г.
Помощник-национален командир на контингент, KФOР-20, Косово – 13.06.2009 г. до 07.12.2009 г.

Владее : STANAG 6001 2-3-2-2 – № 0011148/ 27.04.2007 г.
Награди: многократно награждаван за изпълнение на служебни задължения и постигнати професионални успехи.

VF-1-2полковник Иван Димитров Тишков – Командир на военно формирование 28880 – Белене

VF-2-2духовият оркестър към 55-ти инженерен полк