Гражданска защита

Планове за защита при бедствия

Основен план.

Download (DOC, Unknown)

План за действие при наводнение.

Download (DOC, Unknown)

План за действие при възникване на масови горски и полски пожари.

Download (DOC, 36KB)

План за действие при радиационна авария.

Download (DOC, Unknown)

План за действие при снегонавявания и обледявания.

Download (DOC, 42KB)

План за действие при земетресение.

Download (DOC, Unknown)

План за действие при свлачище.

Download (DOC, 29KB)

Списък на доброволно формирование към Община Белене.

Download (DOC, 5KB)

 

Дежурни телефони: 0658/31061; 0658/31019; GSM: 0886050193