График комисии 2018

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
2018 година

месец Януари 2018 г. – График на заседанията на ПК – 25.01.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 25.01.2018 г.
_________________________

месец Февруари 2018 г. – График на заседанията на ПК – 27.02.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 27.02.2018 г.
__________________________

месец Април 2018 г. – График на заседанията на ПК – 11.04.2017 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 11.04.2018 г.
__________________________

месец Май 2018 г. – График на заседанията на ПК – 22.05.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 22.05.2018 г.

__________________________

месец Юни 2018 г. – График на заседанията на ПК – 21.06.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 21.06.2018 г.


месец Юли 2018 г. – График на заседанията на ПК – не са провеждани


месец Август 2018 г. – График на заседанията на ПК – 10.08.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 10.08.2018 г.


месец Септември 2018 г. – График на заседанията на ПК – 20.09.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за20.09.2018 г.

____________________________________________________________________

месец Ноември 2018 г. – График на заседанията на ПК – 23.11.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 23.11.2018 г.

————————————————————————————–

месец Декември 2018 г. – График на заседанията на ПК – 21.12.2018 г.
Дневен ред на заседанията на ПК за 21.12.2018 г.